Tool: Gesprek op voeten

Een gesprek waarbij je iedereen van de (grote) groep betrekt.

 • Het is een ijsbreker, het is leuk om te doen!
 • Iedereen heeft een stem en zelfs wie niets zegt, is betrokken door te bewegen, instemmend of afwijzend.
 • Het biedt een veilige en empowerende omgeving: als mensen bang zijn om zich uit te spreken helpt het als een facilitator naast hen staat als ze spreken om wat ze zeggen mee te dragen.

1

Sta in een cirkel.

2

Geef de volgende instructies:

 • Iemand start het gesprek door een stap vooruit te zetten.
 • Anderen tonen hun instemming of afwijzing door te bewegen, een andere plaats in te nemen tegenover deze mening, idee of gevoel. Je kunt ook iets toevoegen.
 • Als je het met geen enkele mening eens bent, ga je naar een vrije ruimte en zeg daar jouw mening.
 • Je bent vrij om van mening te veranderen.

3

Als facilitator ga je naast de persoon staan die spreekt. Je haalt, indien nodig, de verwarrende communicatie uit de bijdrage. Wanneer je dat doet, spreek je de groep aan en je checkt met de persoon.

4

Wanneer stop je?

 • Als er zich een beslissing aftekent. Of het gesprek voelt aan als compleet.
 • Wanneer er een verandering in energie is: mensen stoppen met bewegen en zetten de conversatie al zittend verder.
 • Wanneer er een duidelijke polariteit is: dan hebben we een andere tool nodig.

Faciliteertips

 • Als mensen tussenkomen met een vraag, laat hen er dan een mening van maken.
 • Leg mensen uit hoe ze zich kunnen verbergen. Dat is helemaal prima.
 • Moedig regelmatig het bewegen aan. Leg het niet op, faciliteer.