Tool: Let’s talk

Een let’s talk is een gespreksvorm waarbij twee personen worden uitgenodigd te zeggen wat er gezegd moet worden. Het is een vorm van conflictresolutie. Gebruik dit als:

 • er iets speelt tussen twee mensen,
 • het thema al een tijd cirkelt of erg intens is,
 • het (een van) beiden heeft geraakt.

De personen kunnen twee leerlingen, leerling-leerkracht, vrienden, ouder-kind… zijn.

1

Akkoord?

 • Vraag instemming met de basisvoorwaarden:
  1. we doen dit om in relatie te blijven, niet om te winnen of gelijk te halen;
  2. om te groeien en te leren over onszelf en de ander;
  3. niemand heeft het monopolie op de waarheid.
 • Vraag of er bijkomende veiligheidsregels nodig zijn.
 • Gebruik de vier stappen van besluitvorming om hierover tot een akkoord te komen.
 • Sta lang genoeg stil bij deze stap. Het is belangrijk dat er een gevoel van veiligheid is rond wat wil gezegd worden.

2

Jij zegt eerst alles van jouw kant, daarna zegt de ander alles van zijn/haar kant. Herhaal dit proces zo nodig driemaal.

 • Maak scherpe statements, wees direct, wees niet beleefd.
 • Geen pingpong, niet reageren of antwoorden. Alleen luisteren.
 • Neem voldoende tijd, zodat iedereen echt kan zeggen wat gezegd moet worden; switch niet te snel van kant.

3

Oogst de graantjes van wijsheid. Wat heeft je geraakt? En wat zegt dit over mij?

 • Deel dat met elkaar.
 • Zolang in stap 3 de woorden ‘maar’ of ‘omdat’ voorkomen, ben je de waarheid nog aan het negeren. Je bent niet echt iets aan het leren uit dit gesprek.
 • Het is niet gemakkelijk om onaangename kanten van onszelf te ontdekken en te benoemen. Toch is dat waar conflictresolutie finaal vaak op uitdraait: onze projecties op die ‘vijandige ander’ terugnemen en erkennen dat het kanten van onszelf zijn waar we het lastig mee hebben en die we op de ander afwentelen.

4

Los op!

 • De waarheden die je ontdekt hebt, helpen een besluit nemen of verminderen de spanning en verbeteren zo je relatie.
 • Je groeit in bewustwording en verdiept je relatie.

Begeleidingstip

Als je een let’s talk tussen personen faciliteert, zit je bij stap 1, 3 en 4 in een driehoek met de twee gesprekspartners. In stap 2 zit je aan de kant die spreekt. Je draagt mee de rol, je kan de verwarrende communicatie uit het gesprek halen.