Tool: Vier stappen van besluitvorming

Deze aanpak zorgt voor:

 • grotere participatie en betrokkenheid,
 • empowerment,
 • serenere, betere, wijzere beslissingen.

1

Zeg alles: verzamel alle invalshoeken.

2

Empower de minderheidsstem: ga actief op zoek naar de nee.

 • Er zullen altijd andere meningen zijn.
 • Zoek actief naar verschil, minderheids- en alternatieve stemmen.
 • Maak het veilig om deze stemmen te laten horen.
 • Zo verhinder je de sabotagelijn om aan het werk te gaan.

3

Breek uit: verspreid de nee.

 • De wondervraag hier is: Wie herkent dit?
 • Zo vermijd je zondebokken en stereotypering.
 • Ook als het niet helemaal hetzelfde is, maar wel gelijkend: laat komen.

Na stap 3 kan er gestemd worden.

 • Heb je unanimiteit? Dan ga je ervoor.
 • Heb je een duidelijke meerderheid? Ga naar stap 4.
 • Heb je verdeeldheid?
  • Geef de mogelijkheid om te lobbyen voor een voorstel of idee.
  • Stem opnieuw.
  • Kom je er na drie keer niet uit, dan is er iets anders aan de hand. Dan kies je voor het aangaan van spanning en conflict met de tools ‘onder de waterlijn’: het debat en let’s talk.

4

Raak de wijsheid en voeg het minderheidsstandpunt toe aan het meerderheidsstandpunt. Stel de vraag: “Wat heb je nodig om mee te gaan?”

 • Sta lang genoeg stil bij deze stap. Mensen zijn het niet gewoon dat er aandacht is voor wie het pleit verloren heeft.
 • Zeg dat je weet dat het niet gemakkelijk is dat het hun idee niet is geworden. En dat de meerderheid is als zwaartekracht: die gaat zijn weg.
 • Zij zijn een minderheid en bezitten wijsheid waarvan de meerderheid misschien geen weet heeft.
 • Deze stap gaat over erkennen en niet over gelijk geven. De erkenning leidt ertoe dat mensen toch kunnen meegaan ook al is het niet hun mening, idee of overtuiging. Dat vraagt soms tijd.

Na stap 4 wordt er opnieuw gestemd: kan iedereen meegaan? Hebben we iedereen aan boord?

 • Heb je instemming van iedereen? Dan kun je nu aan de slag of is je beslissing rond.
 • Kan niet iedereen meegaan? Vraag wat de minderheid nu wil toevoegen. Als je er na drie keer niet uitkomt, is er iets anders aan de hand. Dan kies je voor het aangaan van spanning en conflict met de tools ‘onder de waterlijn’: het debat en let’s talk.